_

کافه اریکه ایرانیان

_

پیتزا

مشاهده منو

پاستا

مشاهده منو

برگر

مشاهده منو

سالاد

مشاهده منو

پیتزا

پیتزا مخصوص290000ت
پیتزا چیکن استراگانوفویژه210000ت
پیتزا استراگانوف150000ت
پیتزا پپرونی170000ت

برگر

چیزبرگر150000ت
همبرگر120000ت
مشروم برگرجدید150000ت
رویال برگر170000ت

پاستا و ساندویچ

مرغ مدیترانه ای150000ت
دونر گوشتویژه215000ت
هات داگ روسی95000ت
کوکتل95000ت
نودل آسیایی150000ت

سالاد

سالاد سزار150000ت
سالاد فیتنسرژیمی170000ت
سالاد یونانی85000ت
سالاد چینی179000ت