تاثیر تمرینات یوگا بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی بیماران مبتلا به ام اس

یکي از روش هاي درمان بیماري هایی از جمله ام اس، روي آوردن به فعالیت هاي ورزشي است. در این بین تأثیر ورزش یوگا بر فاکتورهاي آمادگي جسماني افراد در سال هاي اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. ... ادامه مطلب