آیا مصرف کافئین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد؟

کافئین يكي از پر مصرفترين مواد محرک در بین ورزشكاران است که ميتواند با افزايش هوشیاری و عملكرد همراه باشد. هدف از اين پژوهش پاسخ به اين سوال مهم است که آيا مصرف کافئین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد؟ ... ادامه مطلب

فواید تمرینات اسپنینگ بر عوامل خطرزای قلبی-عروقی در بانوان دارای اضافه وزن

سبک زندگی بی تحرک، خطر بیماریهای قلبی-عروقی را افزایش میدهد. فعالیتهای فیزیکی میتوانند با بهبود در التهاب و ترکیب بدنی، عوامل خطرزای قلبی-عروقی را کاهش دهند. هدف این پژوهش تعیین فواید 8 هفته تمرینات اسپنینگ بر عوامل خطرزای قلبی-عروقی و ترکیب بدنی بانوان دارای اضافه وزن است. ... ادامه مطلب

تاثیر تمرینات یوگا بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی بیماران مبتلا به ام اس

یکي از روش هاي درمان بیماري هایی از جمله ام اس، روي آوردن به فعالیت هاي ورزشي است. در این بین تأثیر ورزش یوگا بر فاکتورهاي آمادگي جسماني افراد در سال هاي اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. ... ادامه مطلب