کلاس ها

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است.

مربیان

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است.

رویدادها

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است.

درباره
استودیوی
ما

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است. این حرکت ارزش زیبایی شناختی و نمادین دارد و توسط مجریان و ناظران در فرهنگ خاصی به عنوان رقص شناخته می شود.

8kرقصنده
27مربی
5+جایزه
94رویداد

کلاس های ما

به خودت ایمان داشته باش
دنیا هم به تو ایمان خواهد آورد

نمایش

رویداد حرفه ای

20 اسفند 1399

باله قوی سیاه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

25 اسفند 1399

رقص هیپ هاپ

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

9 فروردین 1400

باله کودکان

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

20 اردیبهشت 1400

جایزه رقص سالسا

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

مشتریان ما چه می گویند؟

نظرات مشتریان