دوره های درمانی

درمان یا چاره‌گریِ پزشکی یا بهبود (اغلب به کوتاهی Tx ،tx، یا Tx)، کوششی برای چاره‌سازی یا چاره‌یابی یک مشکلِ تندرستی، معمولاً به دنبال یک شناسایی است.  درمان، از اصلی‌ترین وظیفه‌های یک پزشک است.

...

محصول به لیست شما اضافه شد.