چای و چربی سوزی در ورزش: مروری بر شواهد موجود

با پیشرفت جوامع و ماشینی شدن زندگی، فعالیت بدنی افراد کمتر شده است. چاقی اغلب در اثر مصرف غذای زیاد و فعالیت کم به وجود میآید و خطراتی همچون، بیماریهای قلبی عروقی، دیابت نوع ،2 مشکالت گوارشی، سرطان و ... را به همراه دارد. استفاده از مکملهای چربی سوز با یا بدون ورزش یکی از روشهای مرسوم برای مقابله با چاقی میباشد. یکی از این مکملهای پر طرفدار چایها میباشند. برخی شواهد نشان میدهد مصرف چای قبل از ورزشی موجب افزایش چربی سوزی در ورزش میشود. اثرات مصرف آن در طولانی مدت نیز بر کاهش وزن در برخی تحقیقات نشان داده شده است. در این مقاله سعی شده است تا به بررسی اثرات چایها ( سیاه، اوالنگ، سبز و سفید ) بر شاخصهای چربی سوزی و ترکیب بدن در کنار تمرینات ورزشی بر پایه مرور پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه، بپردازیم. ... ادامه مطلب