– مقدمه
در آموزش شنا مولفه های آمادگی جسمانی نظیر قدرت، انعطاف پذیری و روشهای تمرینی از اهمیت بالایی برخوردارند . از آنجا که عملكرد مطلوب ستون فقرات با کارکرد درست عضلات و ساختارهای لیگامنتی ارتباط دارد، افراد دارای قدرت و انعطاف پذیری مناسب،بهترین کارایی را در حین اعمال ورزشی خواهند داشت. به اعتقاد ژوزف پیلاتس حرکات از ناحیه مرکز بدن یعنی عضلات شكم، قسمت تحتانی ستون فقرات آغاز می شوند.تعادل و ثبات بدن در این عضالت که او آنها را مخزن قدرت بدن می نامد، نهفته اند . این تمرینات موجب درگیری عضلات مرکزی و عمقی در حد زیر بیشینه برای افزایش قدرت و استقامت این عضلات شده و سبب پیشرفت در کنترل حسی حرکتی تنه می شود
.

– بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهشگرانی و موسكولینو وهمكاران با تحقیق حاضر همسویی داشت. اصل کشش در پیلاتس با تلفیق تمرکز بر مرکز بدن و حفظ راستای مناسب کمک می کند تا عضلات در دامنه کامل حرکتی که برای تعادل عضلانی لازم است، کشیده شوند و همزمان عمل انقباض را انجام دهند که این کار با حمایت مرکز بدن صورت می گیرد.هر چه شخص اتصالات عصبی عضلانی بالاتری داشته باشد حرکت در دامنه موثرتر اجرا خواهد شد. همچنین روشهای پیلاتس موجب درگیری عضلات مرکزی و عمقی در حد زیر بیشینه برای افزایش قدرت و استقامت این عضلات شده و سبب پیشرفت درکنترل حسی حرکتی تنه می شود .این ارتباطات عصبی از طریق دستگاه عصبی مرکزی صورت گرفته و به دلیل اینكه قدرت از طریق سازگاری عصبی عضلانی صورت می گیرد،کنترل حسی حرکتی نیز افزایش خواهد یافت.با توجه به الگوی موریتانی و دوریس قسمت عمده پیشرفت در ماه های اول در نتیجه سازگاری های عصبی ست که با یادگیری،هماهنگی حرکات و توانایی مغز در به کار گرفتن واحدهای حرکتی بیشتر مربوط می شود . در مجموع نتیجه گیری می شود که تمرینات پیلاتس همراه با آموزش شنا باعث افزایش معنی داری در بهبود انعطاف پذیری و قدرت عضلانی شناگران مبتدی شد. پیشنهاد می شود شناگران قبل از شنا کردن تمرینات پیلاتس را در برنامه تمرینی خود قرار دهند و در رشته هایی که نیاز به این فاکتورها دارند این تمرینات به کار گرفته شوند.

انتشارات علم ورزش

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *