باله کلاسیک

باله کلاسیک رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی ...