آیا مصرف کافئین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد؟

کافئین يكي از پر مصرفترين مواد محرک در بین ورزشكاران است که ميتواند با افزايش هوشیاری و عملكرد همراه باشد. هدف از اين پژوهش پاسخ به اين سوال مهم است که آيا مصرف کافئین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد؟ ... ادامه مطلب