تحقیقات زيادی اثر کافئین را بر عملكرد استقامتي مورد
آزمايش قرار داده اند، از جمله تحقیقي که اثر ارگوژنیک کافئین
در شنای 1500 متر را مورد بررسي قرار داده است و آن را دراين رويداد که کمتر از 25 دقیقه به طول ميکشد دارای فايده
ارگوژنیک ميشمارد .

شنا بدلیل فشرده بودن و نگه داشتن تنفس در حالت طبیعی،
منوط به افزايش هر چه بیشتر فشار خون ميشود. از اين جهت
سوالی که مطرح ميشود اين است که مصرف کافئین قبل از
شنا، چه اثری بر فشار خون به همراه دارد؟ بر اين اساس مطالعه حاضر قصد دارد به به اين سوال پاسخ دهد که آيا مصرف کافئین قبل از شنا ميتواند خطری را به همراه داشته باشد؟

درست است که مصرف کافئین موجب افزايش فشار خون قبل از فعالیت شده است و نكته اصلي عدم سیر صعودی فشار خون بعد از فعالیت شنا کردن است.

از اين يافته ميتوان چنین نتیجه گیری نمود که
احتمال تاثیر کافئین بر فشار خون در حالت استراحت، موجب بالا بودن فشار خون مشاهده شده درهنگام فعالیت است. بنابراين
اين تحقیق نشان داد که مصرف کافئین قبل از فعالیت شنا موجب تسريع افزايش فشارخون در هنگام شنا ميشود، اما در آخرنمیتواند فشار خون را از حد طبیعي خود در هنگام فعالیت بالاترببرد.

نتايج مطالعه حاضر نشان داد که مصرف کافئین در هنگام استراحت موجب افزايش فشار خون شد، اما در شنا افزايش بیشتری مشاهده نشد. بنابراين به نظر ميرسد مصرف 5 میلی
گرم کافئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، قبل از شنا نميتواند باعث افزايش فشار خون شده و سلامتی قلبی عروقی آنها را تهديد کند.

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *