آب درمانی و درمان کمردرد غیر اختصاصی

کمردرد مزمن غیراختصاصی به کمردردی گفته میشود
که علت آن پاتولوژی خاصی نباشد . در این مطالعه هم
بیماران مرد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی مورد
مطالعه قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده روشهای
درمانی زیادی برای درمان کمردرد به کار برده شده است
که از آن جمله میتوان به دارو درمانی، لیزر درمانی،
تمرین درمانی در خشکی، ماساژ، آب درمانی، اول تراسوند و در نهایت جراحی اشاره کرد .

اخیرا تمرین درمانی در آب در هر دو عرصه ورزش و
توانبخشی در میان عموم و به خصوص مبتلایان به کمردرد محبوبیت بسیاری را پیدا کرده است و درمانگران ورزشی از این نوع درمان در برنامه های توانبخشی خود
بسیار استفاده میکنند. آب به علت ویژگیهای منحصر به فردش از جمله شناوری و مقاومت در برابر حرکت ویسکوزیته و همچنین خطرات کم برای توانبخشی افراد مبتلا به کمردرد بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
شناوری در آب به بیمار کمردرد اجازه میدهد تا ضمن کاهش بار محوری ستون فقرات، نیروی عکس العمل زمین نیز کاهش پیدا کند. همچنین با ویژگی چسبندگی یا ویسکوزیته آب میتوان تمرینات قدرتی را نیز در برنامه های آب درمانی برای افراد مبتلا به کمردرد گنجاند.

آب درمانی و درمان کمردرد غیر اختصاصی

با توجه به اینکه آب درمانی و ماساژ هر دو اثرات مثبتی بر
درد و ناتوانی عملکردی مبتلایان به کمردرد دارد، در
این تحقیق به مقایسه این دو روش پرداختیم تا روش
مؤثرتر در کاهش درد و میزان ناتوانی مبتلایان مشخص
گردد. براساس نتایج تحقیق حاضر، تغییرات معناداری در
شدت درد و سطح ناتوانی عملکردی در هر دو گروه به
طور مجزا پس از مداخله به دست آمد. بعلاوه نشان داده
شد که کاهش درد در گروه ماساژ به طور معناداری بیشتر
از گروه آبدرمانی بود ولی از لحاظ سطح ناتوانی
عملکردی اختلافی بین دو گروه مشاهده نشد

حقیقات نشان دادند که تمرین درمانی در آب باعث کاهش درد و ناتوانی و افزایش تحرک و کیفیت زندگی افراد مبتلا به کمردرد مزمن میشود که از جهت متغیرهای وابسته در تحقیق با نتایج این مطالعه همخوانی دارند. از جمله دلایل تأثیر آب درمانی در کاهش شدت
درد و ناتوانی بیماران مبتال به کمردرد میتوان به دو ویژگی منحصر به فرد آب یعنی شناوری و مقاومت در برابر حرکت ویسکوزیته اشاره کرد. شناوری در آب به بیمار کمردرد اجازه میدهد تا ضمن کاهش بار کند و نسبت به تمرین در خشکی تمرینات آسانترانجام شود.
همچنین ویژگی چسبندگی یا ویسکوزیته آب میتواند باعث افزایش قدرت در بیماران گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *